Opći uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja reguliraju se međusobna prava i obveze Claudo Mador Plus d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 237D, kao prodavatelja i fizičkih i/ili pravnih osoba kao potencijalnih kupaca na web stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/ nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Web stranica https://www.kapilarna-vlaga.com/ je prezentacijska stranica koja korisnike stranice i potencijalne kupce upoznaje s pojavom kapilarne vlage i potencijalnim rješenjem navedenog problema. Za više informacija vezanih uz proizvode Claudo Mador Plus d.o.o., te sklapanje ugovora o kupoprodaji, fizičke i pravne osobe se mogu obratiti Claudo Mador Plus d.o.o. na sljedeće načine:

 • putem ispunjavanja podataka na obrascu na stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/;
 • putem adrese elektroničke pošte upit@kapilarna-vlaga.com;
 • putem telefona +385 1 209 33 00 / +385 1 209 44 00 / +385 91 7855 837 / +385 98 388 652 od ponedjeljka do petka od 8:00 sati do 17:00 sati.

PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: Claudo Mador Plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge (dalje u tekstu: Claudo Mador Plus d.o.o.)

Skraćen naziv: Claudo Mador Plus d.o.o.

Sjedište: Ulica grada Vukovara 237D, 10000 Zagreb

Upisano u sudski registar: Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080997526

Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d

IBAN: HR9624020061100760023

OIB: 13923658980

Osobe ovlaštene za zastupanje: Berislav Bosiljevac, Damir Jelača

Broj telefona: +385 1 209 33 00 / +385 1 209 44 00 / +385 91 7855 837 / +385 98 388 652

Adresa elektroničke pošte: upit@kapilarna-vlaga.com

Za sva pitanja i nejasnoće vezane za ove Uvjete poslovanja, više informacija ili sklapanje kupoprodajnog ugovora možete se obratiti Claudo Mador Plus d.o.o. na adresu e-pošte upit@kapilarna-vlaga.com ili putem telefona na broj: +385 1 209 33 00 / +3851 209 44 00 / +385 91 7855 837 / +385 98 388 652 od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00 sati.

UVODNE ODREDBE

Web stranica https://www.kapilarna-vlaga.com/ je prezentacijska stranica koja potencijalne kupce upoznaje s pojavom kapilarne vlage i potencijalnim rješenjem navedenog problema.

Proizvodi na web stranici predstavljaju poziv na obraćanje Claudo Mador Plus d.o.o. temeljem čega će potencijalni kupci dobiti više informacija o proizvodima, cijeni i drugim informacijama potrebnim za potencijalno sklapanje kupoprodajnog ugovora.

Ovim uvjetima korištenja reguliraju se odnosi između potrošača (dalje u tekstu kao: Potrošač, Kupac, Korisnik, Naručitelj) i Claudo Mador Plus d.o.o.. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Kada za proizvode ponuđene na prezentacijskoj web stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/ pošaljete upit ili ih naručujete od Claudo Mador Plus d.o.o. kao pravna osoba, ne smatrate se potrošačem, te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“, „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“ i „Materijalni nedostatak“. Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te drugi primjenjivi propisi.

OPĆE INFORMACIJE

Kupac i prodavatelj vezani su ovim Uvjetima korištenja, a u slučaju da je određena odredba suprotna prisilnim propisima hrvatskog prava primijenit će se prisilni propisi.

Platforma i sadržaj (poglavito tekstovi, slike, crteži, logo tipovi, video snimke, zvučni zapisi, podaci, grafički zapisi i slično) web stranice https://www.kapilarna-vlaga.com/ zaštićeni su pravom intelektualnog vlasništva. Kupci i korisnici web stranice https://www.kapilarna-vlaga.com/ ne mogu raspolagati pravima intelektualnog vlasništva Claudo Mador Plus d.o.o., koristiti ili iskorištavati platformu i sadržaj web stranice bez prethodnog pisanog odobrenja Claudo Mador Plus d.o.o..

Korisnici i / ili kupci proizvoda na web stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/ dužni su suzdržavati se od nanošenja štete trećim osobama te su dužni poduzeti radnje kako bi se eventualna šteta umanjila.

Claudo Mador Plus d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice https://www.kapilarna-vlaga.com/, osim ako je odgovornost Claudo Mador Plus d.o.o. regulirana prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Kupci i / ili korisnici sami snose troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup web stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/.

Claudo Mador Plus d.o.o. ulaže konstantne napore kako bi omogućio optimalan rad i kvalitetu web stranice. Claudo Mador Plus d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili privremeno nedostupno.

Claudo Mador Plus d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka i načina prijenosa.

Claudo Mador Plus d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja kako bi ih prilagodio svom tehničkom i komercijalnom okruženju te kako bi bili u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na web stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/.

Prodavatelj i kupac dužni su postupati u skladu s načelima savjesnosti i poštenja, zabrane prouzročenja štete te dužnosti ispunjenja obveza.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Web stranica https://www.kapilarna-vlaga.com/ je prezentacijska stranica koja korisnike stranice i potencijalne kupce upoznaje s pojavom kapilarne vlage i potencijalnim rješenjem navedenog problema. Za više informacija vezanih uz proizvode Claudo Mador Plus d.o.o., te sklapanje ugovora o kupoprodaji, fizičke i pravne osobe trebaju se obratiti Claudo Mador Plus d.o.o. na sljedeće načine:

 • putem ispunjavanja podataka na obrascu na stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/;
 • putem adrese elektroničke pošte upit@kapilarna-vlaga.com;
 • putem telefona +385 1 209 33 00 / +385 1 209 44 00 / +385 91 7855 837 / +385 98 388 652 od ponedjeljka do petka od 8:00 sati do 17:00 sati.

Svi korisnici web stranice https://www.kapilarna-vlaga.com/ prije obraćanja Claudo Mador Plus d.o.o. prethodno trebaju pročitati i upoznati se s Općim uvjetima poslovanja, te potvrditi da su iste razmjeli.

Informacije o proizvodima na web stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/ u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Prilikom ispunjavanja obrasca na web stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/, korisnik, odnosno potencijalni kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže kako bi dobili odgovor.

Na web stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/ daje se osnovni opis proizvoda. Prikazane fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima.

Korisnik web stranice, odnosno potencijalni kupac može se obratiti Claudo Mador Plus d.o.o. vezano za određeni proizvod koji ga zanima kako bi dobio više informacija o proizvodu i kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama.

Prodavatelj će kupca kontaktirati u roku 24 sata s informacijama o proizvodu (subota, nedjelja i neradni dani su isključeni).

Nakon što kupac i prodavatelj sklope kupoprodajni ugovor, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Uvjete korištenja zajedno s potvrdom narudžbe. Uvjeti korištenja koji su dostavljeni kupcu putem e-pošte obvezujući su za ugovorne strane.

Claudo Mador Plus d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda. Za više informacija korisnik web stranice https://www.kapilarna-vlaga.com/, odnosno potencijalni kupac treba se obratiti Claudo Mador Plus d.o.o.

Maloprodajna cijena je personalizirana na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka.

Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, uključujući akcijske prodaje, rasprodaje, sezonsko sniženje, prodaju robe s greškom i prodaju robe kojoj istječe rok uporabe, Claudo Mador Plus d.o.o. je dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

U slučaju prodaje robe koja ima grešku, Claudo Mador Plus d.o.o. će jasno, vidljivo i čitljivo označiti na robi ili stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/ da je riječ o prodaji robe s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

Vezano za bilo koji upit potencijalni kupac može kontaktirati tvrtku Claudo Mador Plus d.o.o. na sljedeće načine:

 • putem ispunjavanja podataka na obrascu na stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/;
 • putem adrese elektroničke pošte upit@kapilarna-vlaga.com;
 •  putem telefona +385 1 209 33 00 / +385 1 209 44 00 / +385 91 7855 837 / +385 98 388 652 od ponedjeljka do petka od 8:00 sati do 17:00 sati.

CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

Web stranica https://www.kapilarna-vlaga.com/ je prezentacijska stranica koja korisnike stranice i potencijalne kupce upoznaje s pojavom kapilarne vlage i potencijalnim rješenjem navedenog problema. Za više informacija vezanih uz proizvode Claudo Mador Plus d.o.o., uključujući cijenu proizvoda, način plaćanja, otpremu i instalaciju proizvoda, te sklapanje ugovora o kupoprodaji, fizičke i pravne osobe trebaju se obratiti Claudo Mador Plus d.o.o. na sljedeće načine:

 • putem ispunjavanja podataka na obrascu na stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/;
 • putem adrese elektroničke pošte upit@kapilarna-vlaga.com;
 • putem telefona +385 1 209 33 00 / +385 1 209 44 00 / +385 91 7855 837 / +385 98 388 652 od ponedjeljka do petka od 8:00 sati do 17:00 sati.

UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Dana 1. siječnja 2023. godine euro je postao zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

U skladu s uvođenjem eura kao službene novčane jedinice i zakonskog sredstva plaćanja, dana 5. rujna 2022. godine započelo je razdoblje dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti.

Od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja 2023. godine traje razdoblje dvojnog optjecaja.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena traje do dana 31. prosinca 2023. godine.

Do dana 5. rujna 2022. godine, dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti je dobrovoljno. Nakon navedenog datuma, dvojno iskazivanje postaje obveza društva Claudo Mador Plus d.o.o..

Osnovna načela u postupku uvođenja eura

U postupku uvođenja eura primjenjuje se sljedeća načela:

Načelo zaštite potrošača – preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti provodi se bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije.Načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena – zabranjeno je pri uvođenju eura povećati cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga.

Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata – postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna.

Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti – uvođenje eura i svi povezani postupci i aktivnosti provode se na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova.

Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti – uvođenje eura i svi povezani postupci i aktivnosti provode se na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova.

Načelo transparentnosti i informiranosti –informacije o uvođenju eura moraju biti jasne, razumljive, dostupne, čitljive i vidljive.

Pravila o primjeni eura

Iznosi navedeni u kunama u pravnim instrumentima smatraju se iznosima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).

Pozivanje na kunu bez navođenja iznosa u pravnim instrumentima smatra se pozivanjem na euro.

Iznosi navedeni u pravnim instrumentima u euru koji se do dana uvođenja eura preračunavaju u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke ili drugom tečaju banke smatraju se iznosima u euru.

Od 1. siječnja 2023. godine, Hrvatska narodna banka objavljuje tečajnu listu Hrvatske narodne banke za euro u odnosu na druge valute.

Pravila za preračunavanje i zaokruživanje

Novčani iznosi koji se moraju platiti ili obračunati preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97.

Kuna će biti zamijenjena eurom po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Navedeno preračunavanje izvršava se primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Jedinične cijene niske vrijednosti iskazane za obračunske jedinice roba i usluga koje se koriste kao množenik za izračun cijene roba i usluga te druge cijene niskih vrijednosti, preračunate sukladno pravilima za preračunavanje, zaokružuju se i iskazuju na više od dvije decimale.

Pravila dvojnog iskazivanja cijena

Claudo Mador Plus d.o.o. je dužan tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja, dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje:

– u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi- na internetskoj stranici

– u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju

– u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu

– tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge

– u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga

– putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Iznimno, obveza dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge ne odnosi se na oglašavanje putem radijskog programa i glasovne poruke o ostalim oblicima oglašavanja.

Uz ostale iznimke istaknute u članku 44. stavku 4. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, obveza dvojnog iskazivanja cijene ne odnosi se na kupon za popust i kupon u vrijednosti vraćene robe.

Dvojno iskazivanje na računu

Claudo Mador Plus d.o.o. je dužan tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

DOSTAVA PROIZVODA

Web stranica https://www.kapilarna-vlaga.com/ je prezentacijska stranica koja korisnike stranice i potencijalne kupce upoznaje s pojavom kapilarne vlage i potencijalnim rješenjem navedenog problema. Za više informacija vezanih uz proizvode Claudo Mador Plus d.o.o., uključujući cijenu proizvoda, način plaćanja, otpremu, dostavu i instalaciju proizvoda, te sklapanje ugovora o kupoprodaji, fizičke i pravne osobe trebaju se obratiti Claudo Mador Plus d.o.o. na sljedeće načine:

 • putem ispunjavanja podataka na obrascu na stranici https://www.kapilarna-vlaga.com/;
 • putem adrese elektroničke pošte upit@kapilarna-vlaga.com;
 • putem telefona +385 1 209 33 00 / +385 1 209 44 00 / +385 91 7855 837 / +385 98 388 652 od ponedjeljka do petka od 8:00 sati do 17:00 sati.
Obveze prodavatelja i kupca prilikom dostave proizvoda

Claudo Mador Plus d.o.o. se obvezuje da će narudžbu Kupca pravovremeno isporučiti, ukoliko je Kupac dao svoje podatke u potpunosti točne i istinite.

Mole se kupci da prilikom preuzimanja pregledaju paket pred dostavljačem, odnosno pred osobom koju odredi Claudo Mador Plus d.o.o. ako je ugovoreno preuzimanje robe u poslovnici Claudo Mador Plus d.o.o., a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave ili predaje, te da odbiju preuzeti paket ukoliko je isti oštećen.

Svojim potpisom po preuzimanju, kupac potvrđuje da je preuzeo paket u neoštećenom stanju te dostavna služba ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja.

Eventualna oštećenja kupac je dužan odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti proizvod na kojem su vidljiva vanjska oštećenja.

Nakon što kupac reklamira neispravnost, kupac je dužan vratiti neispravan proizvod nakon čega će prodavatelj kupcu obaviti popravak ili poslati zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca. Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na https://www.kapilarna-vlaga.com/. Prikazane boje proizvoda se mogu razlikovati u malim nijansama u odnosu na stvarnu boju proizvoda zbog razlike u prikazu na zaslonu ekrana računala.

Ukoliko kupac (ili primatelj naveden u narudžbi) u slučaju vidljivog oštećenja ne želi preuzeti pošiljku od dostavljača, ili nije zatečen na navedenoj adresi, pošiljka se vraća prodavatelju, te će kupac biti ponovno kontaktiran i obaviješten telefonom i putem elektroničke pošte o nemogućnosti dostave, s upitom želi li sam preuzeti robu ili želi ponovnu dostavu. Svaka ponovljena dostava se naplaćuje po važećem cjeniku dostavne službe.

Ukoliko Claudo Mador Plus d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko Claudo Mador Plus d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku, o tome obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

Claudo Mador Plus d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova u slučajevima kada kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga.

JAMSTVO I SERVISNI UVJETI

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog proizvoda. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista te računa i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostavno raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana započinje teći od dana kad je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu upit@kapilarna-vlaga.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu Claudo Mador Plus d.o.o., Ulica grada Vukovara 237D, 10000 Zagreb.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Kupac je dužan proizvod koji vraća prodavatelju vratiti kompletan, u istom stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe, isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte.

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Claudo Mador Plus d.o.o. mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je isti platio na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena,

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora,

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se na linku.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

U skladu s najboljom i poštenom poslovnom praksom, te sukladno čl. 10. st. Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod, pruženu uslugu ili poslovanje Claudo Mador Plus d.o.o. mogu dostaviti poštanskim putem na adresu:

 

Claudo Mador Plus d.o.o.

Ulica grada Vukovara 237D

10000 Zagreb

ili poslati putem e-maila na upit@kapilarna-vlaga.com.

Prilikom podnošenja prigovora koji nije upućen elektroničkom poštom bitno je navesti točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi kako bi Claudo Mador Plus d.o.o. bio u mogućnosti dostaviti potrošaču odgovor u zakonskom roku.

Claudo Mador Plus d.o.o. će bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora potrošača.

Claudo Mador Plus d.o.o. će u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem adrese elektroničke pošte upit@kapilarna-vlaga.com, i putem telefona +385 1 209 33 00 / +385 1 209 44 00 / +385 91 7855 837 / +385 98 388 652 od ponedjeljka do petka od 8:00 sati do 17:00 sati.

Ukoliko je kupac pravna osoba, na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

MATERIJALNI NEDOSTACI

Claudo Mador Plus d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato, kao i za materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Pretpostavlja se da je svaki nedostatak stvari, koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Navedena pretpostavka se kod trgovačkih ugovora odnosi na razdoblje od šest mjeseci od trenutka prijelaza rizika.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Materijalni nedostatak stvari postoji:

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti, odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji
 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora
 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj

Posljednja četiri nedostatka, kod potrošačkih ugovora ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje navedenih nedostataka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

 1. zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,
 2. zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
 3. zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
 4. izjaviti da raskida ugovor.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac, prvenstveno, ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.

U slučaju kada popravak ili zamjena stvari s nedostatkom nije moguća, kupac ima pravo na sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadi primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti samu svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati na snazi ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Ističemo kako se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, materijalni nedostatak na robi kada je to nužno, dokazuje vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a prodavatelj smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi nakon isteka prethodno navedenog roka, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja predujmljuje potrošač, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Kad je kupac pravna osoba, na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora, Claudo Mador Plus d.o.o. i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem.

Ukoliko spor nije moguće riješiti mirnim putem, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava, osim ako primjenjivi propisi ne propisuju drugačije.

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačeve sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

PRAVILA O KOLAČIĆIMA

Kolačići

Kako bi naše web stranice radile pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva korištenja i kvalitete usluge, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.5.2018. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići se ne mogu dodijeliti određenoj osobi i ne sadrže osobne podatke.

Vrste kolačića na ovim Internet stranicama:

 • Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu)
 • Trajni kolačići (Persistent cookies)– ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnostima kao što su “Ostanite prijavljeni” tickbox, što korisnicima olakšava pristup kao registriranom korisniku. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
Kako onemogućiti kolačiće?

Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ovog mrežnog mjesta u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije vašeg preglednika putem dolje naznačenih koraka. Iako su postavke različite u svakom pregledniku, kolačići se obično konfiguriraju u izbornicima „Osobne postavke“ ili „Alati“. Za daljnje detalje o konfiguraciji kolačića u vašem pregledniku, molimo pogledajte izbornik „Pomoć“ u samom pregledniku.

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom). Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

U svrhu omogućavanja najbolje kvalitete usluge i pravilnog rada ovih Internet stranica, preporučujemo da kolačiće ostavite uključenima.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

Besplatne konzultacije